Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zaključni izpit

IZPITNI ROKI ZAKLJUČNEGA IZPITA

v šol. letu 2016/2017

ZIMSKI IZPITNI ROK
 do 9. januarja 2017 Rok za pisno prijavo na zaključni izpit
6. februar 2017 Zadnji dan odjave na ZI
9. februar 2017 Slovenščina – pisni del
 od 10. do. 17 februarja Slovenščina ustni del in zaključno delo
20. februar 2017 Razglasitev rezultatov zaključnega izpita
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
do 5. maja 2017 Rok za pisno prijavo na zaključni izpit
 24. maj 2017 Izboljševanje ocen
od 29. do 31. maja 2017 Dopolnilni in popravni izpiti
 31. maj 2017 Zadnji dan odjave na ZI
5. junij 2017 Slovenščina – pisni del
od 6. do 16. junija 2017 Slovenščina ustni del in zaključno delo
21. junij 2017 Razglasitev rezultatov zaključnega izpita
JESENSKI IZPITNI ROK
 do 10. julija 2017 Prijava na zaključni izpit
 od 16. avgusta 2017 dalje Dopolnilni in popravni izpiti
18. avgust 2017 Zadnji dan odjave na ZI
21. avgust 2017 Slovenščina – pisni del
od 22. avgusta 2017 dalje Slovenščina ustni del in zaključno delo
5. september 2017 Razglasitev rezultatov zaključnega izpit

Dijaki oddajajo prijavnice na zaključni izpit in fotokopijo spričevala zaključnega letnika razredniku ali v tajništvo Živilske šole.

Želimo vam veliko uspeha.

 

Tajnik šolske izpitne komisije:                       Predsednica Šolske izpitne  komisije:

      Aleš Dolenc, prof.                                         mag. Tatjana Šček Prebil, prof.

V sredo, 21. junija 2017, ste vabljeni na razglasitev rezultatov in podelitev spričeval z obvestili, ki se bo začela ob 10.30 uri v veliki predavalnici šole. Na koncu nas čaka manjša pogostitev in klepet s profesorji. Če se zaradi opravičljivega razloga ne morete udeležiti podelitve, boste spričevalo in obvestilo lahko prevzeli v času uradnih ur v tajništvu ŽŠ.

Razglasitev uspeha na zaključnem izpitu in podelitev spričeval bo v sredo 22. junija ob 10:30 uri v veliki predavalnici v pritličju šole.
V spletni učilnici bo ta dan objavljen seznam kandidatov, ki so zaključni izpit uspešno opravili oz. niso opravili. Z ocenami oziroma doseženim uspehom na zaključnem izpitu se boste seznanili ob prejemu obvestila (spričevala).
Če ste ta dan iz opravičljivega razloga odsotni, lahko spričevalo in obvestilo prevzamete v tajništvu Živilske šole v času uradnih ur.