Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Zaključni izpit

Zimski izpitni rok

9. februarja 2018

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

4. junija 2018

slovenščina

Jesenski izpitni rok

20. avgusta 2018

slovenščina

V sredo, 21. junija 2017, ste vabljeni na razglasitev rezultatov in podelitev spričeval z obvestili, ki se bo začela ob 10.30 uri v veliki predavalnici šole. Na koncu nas čaka manjša pogostitev in klepet s profesorji. Če se zaradi opravičljivega razloga ne morete udeležiti podelitve, boste spričevalo in obvestilo lahko prevzeli v času uradnih ur v tajništvu ŽŠ.

Razglasitev uspeha na zaključnem izpitu in podelitev spričeval bo v sredo 22. junija ob 10:30 uri v veliki predavalnici v pritličju šole.
V spletni učilnici bo ta dan objavljen seznam kandidatov, ki so zaključni izpit uspešno opravili oz. niso opravili. Z ocenami oziroma doseženim uspehom na zaključnem izpitu se boste seznanili ob prejemu obvestila (spričevala).
Če ste ta dan iz opravičljivega razloga odsotni, lahko spričevalo in obvestilo prevzamete v tajništvu Živilske šole v času uradnih ur.