Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Poklicna matura

ZIMSKI IZPITNI ROK
1. februar 2017 Začetek PM
1. februar 2017 Slovenščina – pisni del
3. februar 2017 Angleščina in Matematika
 2. februar 2017  Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo
od 6. do 17. februarja 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
6. marec 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom PM
9. marec 2017  Zadnji rok za pisno zahtevo vpogleda
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
Organizira šola Predmaturitetni preizkusi
27. maj 2017 Začetek PM
27. maj 2017 Angleščina – pisni del
29. maj 2017 Slovenščina – pisni del
3. junij 2017 Matematika – pisni del
5. junij 2017 Nemščina – pisni del
7. junij 2017 Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo
od 14. do 22. junija 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
5. julij 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom PM
8. julij 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo vpogleda
JESENSKI IZPITNI ROK
24. avgust 2017 Začetek PM
24. avgust 2017 Slovenščina – pisni del
25. avgust 2017 Matematika – pisni del
29. avgust 2017 Angleščina – pisni del
31. avgust 2017 Živilstvo in prehrana, Naravovarstvo
od 24. avg. do 4. sep. 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
8. septembra 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom PM
 11. september 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo vpogleda