Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Vpis v prvi letnik bo potekal od 19. - 22. junija 2017 po naslednjem razporedu:

program pomočnik v biotehniki in oskrbi: Vpis za učence, ki v šolskem letu 2016/17 zaključujejo 9. razred osnovne šole bo v ponedeljek, 19. junija 2017 (od 8.30 do 12.00 ure). Vpis za ostale učence: ponedeljek, 26. junija 2017 (od 8.30 do 10.30)

program slaščičar: torek, 20. junija 2017 (od 8.00 do 12.30)

program pek: torek, 20. junija 2017 (od 13.00 do 14.00)

program naravovarstveni tehnik: sreda, 21. junija 2017 (8.30 priimki A do K, 10.30 priimki L do Ž)

program mesar: sreda, 21. junija 2017 (13.00 do 14.00)

program živilsko prehranski tehnik: četrtek, 22. junija 2017 (od 8.30 do 12.00)

 

V PROGRAM POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI SE JE PRIJAVILO 49 UČENCEV. OMEJITVE VPISA V TEM PROGRAMU NE BO.

K vpisu prinesi:

SPRIČEVALO
K vpisu prinesite Spričevalo o končani osnovni šoli (oz. Potrdilo o zaključeni osnovnošolski obveznosti, če zaključujete 7. oz. 8. razred) - original in kopijo ter izpolnjen priložen obrazec Podatki za vnos v evidenco.

DELOVNA OBLEKA
54 EUR za plačilo delovne obleke (pokrivalo, 2 majici, 2 predpasnika, hlače in obutev), ki jo nujno potrebuješ pri praktičnem pouku.

UČBENIKI
Seznam učbenikov in informacije o učbeniškem skladu vam bomo posredovali na samem vpisu.
DIJAŠKA IZKAZNICA
Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. S seboj prinesite barvno fotografijo, ki je primerna za osebni dokument, in točen znesek (5,00€), potreben za izdelavo izkaznice.
SOGLASJE
Preberite soglasje in ga prinesite izpolnjenega in podpisanega k vpisu.
MALICA
K vpisu prinesite izpolnjeno in podpisano Prijavo na malico, zato že doma razmislite ali bo otrok malical v šoli. V šoli bodo imeli na izbiro tri tople menije in enega hladnega.

 

V PROGRAM PEK SE JE PRIJAVILO 11 UČENCEV. OMEJITVE VPISA V TEM PROGRAMU NE BO. V PROGRAM SLAŠČIČAR SE JE PRIJAVILO 61 UČENCEV. OMEJTIVE VPISA V TEM PROGRAMU NE BO.

K vpisu prinesi:

SPRIČEVALO
K vpisu prinesite spričevalo 9. razreda osnovne šole (original in kopijo) in izpolnjen priložen obrazec Podatki za vnos v evidenco.

DELOVNA OBLEKA
54 EUR za plačilo delovne obleke (pokrivalo, 2 majici, 2 predpasnika, hlače in obutev), ki jo nujno potrebuješ pri praktičnem pouku.

UČBENIKI
Seznam učbenikov in informacije o učbeniškem skladu vam bomo posredovali na samem vpisu.

DIJAŠKA IZKAZNICA
Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. S seboj prinesite barvno fotografijo, ki je primerna za osebni dokument, in točen znesek (5,00€), potreben za izdelavo izkaznice.

SOGLASJE
Preberite soglasje in ga prinesite izpolnjenega in podpisanega k vpisu.

MALICA
K vpisu prinesite izpolnjeno in podpisano Prijavo na malico, zato že doma razmislite ali bo otrok malical v šoli. V šoli bodo imeli na izbiro tri tople menije in enega hladnega.

 

V PROGRAM MESAR SO SE PRIJAVILI 4 UČENCI. OMEJITVE VPISA V TEM PROGRAMU NE BO.
K vpisu prinesi:

SPRIČEVALO
K vpisu prinesite spričevalo 9. razreda osnovne šole (original in kopijo) in izpolnjen priložen obrazec Podatki za vnos v evidenco.

UČBENIKI
Seznam učbenikov in informacije o učbeniškem skladu vam bomo posredovali na samem vpisu.

DIJAŠKA IZKAZNICA
Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. S seboj prinesite barvno fotografijo, ki je primerna za osebni dokument, in točen znesek (5,00€), potreben za izdelavo izkaznice.

SOGLASJE
Preberite soglasje in ga prinesite izpolnjenega in podpisanega k vpisu.

MALICA
K vpisu prinesite izpolnjeno in podpisano Prijavo na malico, zato že doma razmislite ali bo otrok malical v šoli. V šoli bodo imeli na izbiro tri tople menije in enega hladnega.

 

V PROGRAM ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK SE JE PRIJAVILO 29 UČENCEV. OMEJITVE VPISA V TEM PROGRAMU NE BO.
K vpisu prinesi:

SPRIČEVALO
K vpisu prinesite spričevalo 9. razreda osnovne šole (original in kopijo) in izpolnjen priložen obrazec Podatki za vnos v evidenco.

UČBENIKI
Seznam učbenikov in informacije o učbeniškem skladu vam bomo posredovali na samem vpisu.

DIJAŠKA IZKAZNICA
Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. S seboj prinesite barvno fotografijo, ki je primerna za osebni dokument, in točen znesek (5,00€), potreben za izdelavo izkaznice.

SOGLASJE
Preberite soglasje in ga prinesite izpolnjenega in podpisanega k vpisu.

MALICA
K vpisu prinesite izpolnjeno in podpisano Prijavo na malico, zato že doma razmislite ali bo otrok malical v šoli. V šoli bodo imeli na izbiro tri tople menije in enega hladnega.

 

V PROGRAM NARAVOVARSTVENEGA TEHNIKA SE JE NA 28 RAZPISANIH MEST PRIJAVILO 32 UČENCEV, ZATO JE BIL SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA.
V prvem krogu vpisa bomo na podlagi določenih skupnih meril izbrali 25 učencev (to je 90 %). Učence bomo izbrali na podlagi uspešnosti pri predmetih 7., 8. in 9. razreda. Pri učencih z enakim številom točk bomo upoštevali točke iz nacionalnega preizkusa.
SPRIČEVALA: K vpisu prinesite spričevala 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (samo na vpogled), fotokopijo spričevala 9. razreda in izpolnjena priložena obrazca Izpis ocen in Podatki za vnos v evidenco.
MALICA: K vpisu prinesite izpolnjeno in podpisano Prijavo dijaka na šolsko prehrano, zato že doma razmislite, ali bo otrok malical v šoli. V šoli boste imeli na izbiro tri tople menije in dva hladna (sendvič in sok, solatni krožnik).
UČBENIKI: Seznam učbenikov in informacije o učbeniškem skladu vam bomo posredovali na samem vpisu.
DIJAŠKA IZKAZNICA: Dijaška izkaznica je za dijake obvezna. S seboj prinesite barvno fotografijo, ki je primerna za osebni dokument, in točen znesek, potreben za izdelavo izkaznice 5,00 €.
SOGLASJE: Preberite soglasje in ga prinesite izpolnjenega in podpisanega k vpisu.

VPIS: Učenci, ki se boste uvrstili med prvih 25, se boste tudi vpisali v šolo.
Preostale učence bomo seznanili z možnostmi izbirnega postopka drugega kroga. Zato vas prosimo, da razmislite, na katere programe bi se želeli še vpisati, če ne boste sprejeti k nam.
Učenci boste lahko kandidirali na preostala 3 mesta v programu naravovarstveni tehnik in na prosta mesta na drugih šolah. Obvestilo o prostih mestih na drugih šolah boste prejeli na samem razgovoru. Rangirali boste do 10 šol, vrstni red boste izbrali po lastni želji. Izpolnjen dokument boste oddali svetovalni službi na šoli najkasneje do 27. junija 2017 do 12. ure.
Rezultati drugega kroga izbirnega postopka bodo znani v petek, 30. junija 2017 do 14. ure.