Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik PBO

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 155 9
P2 Matematika obvezno 157 9
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 13
P4 Športna vzgoja obvezno 124 5
Skupaj A 684 36
B – Strokovni moduli
M1 Komunikacija na delovnem mestu obvezno 112 6
M2 Temelji živilstva in prehrane izbirno 160 9
M3 Kuhanje in strežba izbirno 140 8
M4 Osnove rastlinske pridelave izbirno 140 8
M5 Priprava živil živalskega izvora izbirno 140 8
M6 Priprava živil rastlinskega izvora izbirno 140 8
M7 Pomoč pri pripravi obrokov izbirno 160 9
M8 Pomoč pri strežbi izbirno 160 9
M9 Temelji pridelave zelenjave izbirno 160 9
M10 Vzdrževalna dela v gozdu izbirno 160 9
M11 Mesarstvo izbirno 320 18
M12 Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov izbirno 320 18
M13 Predelava sadja, zelenjave in oljaric izbirno 160 9
M14 Priprava hitre hrane izbirno 160 9
M15 Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov izbirno 160 9
Skupaj B 872 49
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 600 30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152 6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 5

Pojasnilo k predmetniku:

Šola oziroma dijak izbere :

  • 1 strokovni modul izmed strokovnih modulov M2 do M4 in
  • 2 strokovna  modula izmed strokovnih modulov M5 do M10 in
  • 1 ali 2 (18 KT)  strokovna modula  izmed M11 do M25 ali M2 do M4.