Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

strok. ekskur. celje11. 2. 2015 so dijaki 2. in 3. letnika programa naravovarstveni tehnik odšli na ekskurzijo v Celje, kjer so si najprej ogledali RCERO – Regijski center za ravnanje z odpadki Celje. Center je namenjen sortiranju ločeno zbranih odpadkov iz 24 občin Savinjske regije. Na posestvu je sortirnica, kjer se ločeno zbrane odpadke dodatno presortira: biološke odpadke kompostira, mešane komunalne odpadke pa obdela v objektu za mehansko-biološko obdelavo, kjer se ločita lahka in težka frakcija.

Odpadke lahke frakcije se nato usmeri v Toplarno Celje za termično obdelavo, odpadke težke frakcije pa odloži na odlagališču preostanka odpadkov. Naslednja postaja je bila Toplarna Celje, kjer so si dijaki ogledali sežig teh odpadkov. Pot se je nadaljevala v spominski park Teharje, kjer je sledil ogled spomenika žrtvam povojnih pobojev. Ekskurzija se je zaključila z obiskom naravne vrednote – jame Pekel v Šempetru, kjer so dijaki opravili analizo in monitoring nepopolnega jamskega ekosistema. Ekskurzija je povzemala snov več strokovnih modulov in tako dijakom razširila znanje na različnih strokovnih področjih. Utrinke iz ekskurzije si lahko ogledate v galeriji.