Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

55Tudi v letošnjem šolskem letu so v okviru projekta Rastem s knjigo dijaki 1. letnikov NPI, SPI in SSI programov obiskali šoli najbližjo knjižnico - Knjižnico Rudnik. Namen obiskov je dijake seznaniti s splošnimi knjižnicami, kjer je mdr. izbira leposlovja mnogo bogatejša kot v naši šolski - strokovni knjižnici. S projektom spodbujamo branje in obiskovanje knjižnic, kjer se odvija tudi ogromno drugih dogodkov - predavanja, delavnice itd. Dijake seznanimo s sodobnimi domačimi avtorji mladinske literature. Med obiski se je kar nekaj dijakov včlanilo v knjižnico, saj je članstvo do 18. leta starosti brezplačno. Izvedeli smo tudi, da je "knjiga" ob danajšnjih e-knjigah že zdavnaj presegla UNESCO-vo definicijo, da gre za "tiskano neperiodično besedilo na najmanj 48 straneh s platnicami". Ob koncu obiska je vsak dijak prejel knjigo "Noben glas" avtorice Suzane Tratnik.