Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

1616. 10. 2018 je bilo za sto petdeset šestošolcev izvedenih pet različnih ustvarjalnih delavnic. Posamezna delavnica je obsegala predstavitev poklica in praktično delo, povezano s poklicem: pek in slaščičar, živilsko-prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, o zdravi prehrani in pasteh uživanja energijskih pijač. Delavnice so izvajali prizadevni dijaki iz razredov 2. p, 2. s, 3. sp, 2. nt, 3. nt, 2. ta in 4. ž, ki so jih pripravili skupaj z učitelji. Osnovnošolci so bili navdušeni.

Zadovoljni smo tudi učitelji osnovne in Živilske šole ter predstavniki sodelujoče pekarne Don don. Prepričani smo, da je to primer dobre prakse, ki bogati medsebojno sodelovanje v okolju. Verjetno še največ pridobijo mladi, ki na ta način razvijajo svoje interese, razmišljajo o svoji prihodnosti in načrtujejo bodoče šolanje.
Zapisala: Mojca Smerajec