Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

92nt je tri dni oživljal zaspano dolino Žičke kartuzije. Dijaki so pripravili perma kulturni vrt ob šoli, uredili manjšo mlako in pripravili načrte naravnega igrišča. Očistili so pot in mesto bodoče učilnice na prostem. Spoznavali so probleme svetlobnega onesnaževanja, merili abiotske parametre v vodnih telesih in spoznavali različne rastline in različne habitatne tipe. Pri organizaciji tabora so nas v vseh pogledih podprli Vrtec Slovenske konjice, OŠ Pod goro, ter prof. Ana Vovk Korže.