Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Obveščamo vas, da Pošta Slovenije d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije za dijake, ki se izobražujejo v nižjem poklicnem izobraževanju in srednjem poklicnem izobraževanju (66 štipendij). Rok za oddajo vloge je 22. 12. 2017.
Kandidati na naslov Pošta Slovenije, d.o.o., Oddelek za izobraževanje in razvoj zaposlenih, Slomškov trg 10, 2500 Maribor posredujejo:
- Vlogo (prošnjo)
- Življenjepis
- Kopijo spričevala iz preteklega šolskega leta
- Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2017/2018
Več informacij najdete na njihovi spletni strani: https://www.posta.si/o-nas/novice/razpis-kadrovskih-stipendij