Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Spomladanski rok dopolnilnih in popravnih izpitov se začne v ponedeljek, 30. 6. 2014.

V tem roku lahko dijaki opravljate le dva izpita, in sicer dopolnilne izpite pred popravnimi:

28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

(1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.
(2) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.
(3) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.
(4) Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.