Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

DSC 0042

V sredo, 17. aprila 2019, smo bili sodelujoči dijaki in mentorji BIC Ljubljana povabljeni na vsakoletno srečanje ob koncu sezone. Povabili so nas dijaki in mentorici Srednje zdravstvene šole, ki so bili lani naši gostje. Z Živilske šole se je srečanja udeležilo 6 dijakov iz programa naravovarstveni tehnik, spremljala jih je Tina Malus, z GVŠ je bilo 5 gimnazijcev in 4 bodoče veterinarske tehnice ter vodja projekta.

Največ je bilo dijakov gostiteljev, bodočih zdravstvenih tehnikov, z mentoricama Marjano Dolinar in Ido Tarman. Vsako leto v okviru projekta na teh lokacijah pozimi hranimo in spoznavamo zunanje ptice.

Spomladi, ob koncu sezone, pa se sestanemo in dijaki se spoznavajo med seboj. Najprej smo poslušali poročila in izkazalo se je, da med pernatimi obiskovalci krmilnic različnih šol ni večjih razlik oz. je obisk bolj odvisen od vremenskih razmer kot od lokacije. Na vseh treh lokacijah smo opazovali pričakovane vrste ptic, ki v mestu pridejo na krmilnico. Vsi se tudi srečujemo z isto težavo - mestnimi golobi. Naravovarstveni tehniki so predlagali, da bi težavo reševali z drugače zasnovanimi krmilnicami in nameravajo naslednje leto to poskusiti. 

Po tem uradnem delu in pogostitvi so nam dijaki zdravstvene nege ponosno razkazali svoje učilnice za strokovne predmete in nam razložili in pokazali, kako tam poteka pouk. Posebej so nam predstavili nego otroka. Bodoči zdravstveni tehniki so pri tem res spretni in hitri in vsi smo jih občudovali. Na koncu smo imeli še demonstracijo in ponavljanje oživljanja ponesrečenca, kar bi sicer morali znati tudi mi, a v pomanjkanju redne vadbe še prehitro pozabimo. 

Tako je naše srečanje v izmenjavi mnenj in znanj prehitro minilo in obljubili smo si zvestobo vsaj še za eno leto.

Zapisala vodja projekta Sava Osole