Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

77Slovensko društvo za biologijo rastlin (SDBR) vsako leto koordinira dogodke ob dnevu očarljivih rastlin. 25. maja 2018 je tako združilo številne organizacije, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin in njihovim pomenom (Nacionalni inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelki za agronomijo, biologijo, krajinsko arhitekturo in lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, Triglavski narodni park, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Zavod Parnas).

Živilska šola je letos pripravila delavnico s temo o močvirskih rastlinah. Okoli štiristo učencev osnovnih šol je tako spoznalo pomen ohranjanja mokrišč. Kdor je želel, se je lahko preizkusil v igri spomin ali si izdelal papirnato močvirsko rastlino. Delavnico sta vodili po dve dijakinji programov naravovarstveni tehnik (Tina Pirc in Nika Biščak) in živilsko-prehranski tehnik (Erika Marolt in Neža Pristavec), mentorice so bile Alenka Sedlar Špehar, Jerneja Seibert in Petra Mole.

                                                                                     Zapisala: Alenka Sedlar Špehar