Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

S študijskim letom 2007/2008 smo uspešno začeli z izvajanjem tutorstva študentom in ker je cilj tutorstva v višješolskem sistemu, da svojim študentom omogoči dodatno pomoč pri pridobivanju splošnih in poklicno-specifičnih kompetenc na področju študija, bomo izvajanje turorstva nadaljevali. Tutor je predavatelj oz. strokovni sodelavec Višje strokovne šole, ki v neposrednem stiku s študentom usmerja njegov razvoj, skrbi za uspešnost njegovega študija, študenta motivira za osebno napredovanje v stroki, pomaga in svetuje pri reševanju morebitnih težav, ki lahko predstavljajo oviro v času do zaključka študija.

Poleg tutorjev predavateljev smo v letu 2009/2010 uvedli tudi študentsko tutorstvo, kjer tutorji študenti (študenti 2. letnika, ki študijski proces že dobro poznajo, prav tako pa tudi ostala področja študentskega življenja) poskrbijo za dobro premagovanje uvajalnih težav novincev.

Namen uvajanja tutorskega sistema je:

 • prevzem organizirane skrbi za razvoj vsakega posameznega študenta od prihoda na šolo do podelitve diplom,
 • preseganje klasičnega sistema višješolskega pouka, v katerem imajo dominantno vlogo predavanja ex cathedra, v korist neposrednega stika študenta s predavateljem.

Tutor:

 • skrbi za varovančev osebnostni, intelektualni in strokovni razvoj,
 • posreduje pri morebitnih težavah, sporih in konfliktih varovanca pri organih in službah šole, predavateljih in študijskih kolegih,
 • pomaga varovancu z nasveti, motiviranjem, usmerjanjem in s svojim zgledom k doseganju čim boljšega učnega uspeha,
 • je prvi izbor, na katerega se v zvezi s študijskimi dejavnostmi lahko obrne študent (prošnje, pobude itn.),
 • pomaga s priporočili pri izbiri mentorja za diplomsko delo, pri izbiri podjetja za opravljanje prakse, usmerjanju v nadaljnji študij, svetuje pri načrtovanju zaposlovanja študenta.

Tutorji predavatelji in tutorji študenti so objavljeni v spletni učilnici.

 

KAJ SO O TUTORSTVU POVEDALI TUTORJI ŠTUDENTI?

Tutorstvo se mi zdi potrebno, saj se študentje lažje obrnejo na nekoga, ki z njimi študira ali pa ga kdo priporoči.
Mateja K., 2. ŽP

Vešč mi je bilo, da sem bila tutor študent. Mogoče bi se študentom ta sistem lahko bolj predstavil, saj mislim da mnogi niso vedeli da sploh imajo tutorja. S tem bi bilo sodelovanje med tutorjem in študenti še boljše.
Alja Š., 2. GT

Želim si, da bi se tutorstvo na BIC-u še naprej razvijalo v pozitivni smeri in bi zaživelo v polni meri, saj lahko študentom prinese veliko koristi. Študenti morajo sami spoznati, da ni nič narobe, če vsake toliko koga prosijo za pomoč ali pa ga naslovijo z različnimi vprašanji glede študija in študentskega življenja na splošno.
Jaka M., 2. ŽP