Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Da bi bilo naše delo strokovno ustrezno, hkrati do študentov prijazno in kar se da učinkovito, moramo vedeti, kako so študenti zadovoljni z našim delom, zanimajo pa nas tudi njihovi predlogi za izboljšave študijskega procesa. Vsako študijsko leto izvedemo anketiranje vseh rednih in izrednih študentov. Namen vprašalnikov je ugotoviti zadovoljstvo študentov s posameznimi predavatelji, inštruktorji in laboranti ter ostalimi sodelavci in študijskim gradivom pri posameznih predmetih v obeh programih, ki ju izvajamo. V posameznih študijskih letih smo prejeli naslednjo povprečno oceno (ocenjevanje od 1 do 5): v 2007/08 in 2013/14 povprečno oceno 4,3, v letih 2008/09 do 2012/13 oceno 4,4, v letih 2014/15 in 2015/16 pa oceno 4,5.