Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 
PREDAVATELJI IN DRUGI SODELAVCI   
PREDMET E-MAIL
France ABSEC TVI  
Vanja BANKO ANŽ, ŽAŽ, TRŽ, TPŽ, TML, TME, TPE vanja.banko@bic-lj.si
Janja BLATNIK TTU janjablatnik@siol.net
Marjeta CEVC KOD, OKU, OGD, PRI marjeta.cevc@bic-lj.si
mag. Dejan CVITKOVIČ SIS, PIS dejan.cvitkovic@bic-lj.si
Rok DEMIČ TRB rok.demic@bic-lj.si 
dr. Karmen GODIČ TORKAR TRB karmen.torkar@zf.uni-lj.si 
Eva GROHAR GROS ZKN, PRD, PGK, TPŽ, ANŽ eva.grohar-gros@bic-lj.si
Terezija HORVAT STN tereza.horvat@siol.net
Mateja HRIBERŠEK BINTER PGK, SKŽ, TVI, ŽMB, PRZ, ZKN, PRD, TOP mateja.hribersek@bic-lj.si
Boštjan HUMSKI OST, SOD, OGD, HOK, PHT, BAR bostjan.humski@bic-lj.si
mag. Muharem HUSIĆ OKM muharem.husic@ki.si
Jerneja KAMNIKAR SOD, OST, OGD jerneja.kamnikar@vivo.si
Marija KOSTADINOV TME, TPŽ, TRB, TML, TRŽ, TPE marija.kostadinov@bic-lj.si
dr. Boris KOVAČ TPŽ, TRŽ, PRZ, PRD boris.kovac@mlinotest.si
Stanislava KRAPEŽ, MA STA stasa.krapez@hotmail.com
mag. Jasna KRŽIN STEPIŠNIK PSV jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si
dr. Lea KUŽNIK TGK, DTD lea.kuznik@gmail.com
Gašper JAN SIMON ŽAŽ gasper-jan.simon@bic-lj.si
mag. Vesna LOBOREC EKT, EMP, EKP, PRI, PHT vesna.loborec@bic-lj.si
Jana MARINČEK STN jana.marincek@bic-lj.si 
mag. Breda PEČOVNIK OKD, TSK, OKO breda.pecovnik@cd-cc.si
mag. Rudolf RUMBAK WEL, PHT rudi.rumbak@kabelnet.net
Neli SELAN OKU, KOD, HOK, OGD neli.selan@bic-lj.si
Mojca SMERAJEC PRI, TPŽ mojca.smerajec@bic-lj.si
Katarina SMOLE SKŽ, ŽMB, TOP. ŽAŽ katarina.smole@bic-lj.si
Špela SUŠNIK ŠABEC ZKN, ANŽ spela.susnik@heineken.com 
Milena SUWA STANOJEVIĆ PRZ, PRD, PGK, TVI, OKU, KOD1 milena.suwa-stanojevic@bic-lj.si
Jasna ŠČEK STI jasna.scek@bic-lj.si
Maja ŠTEKOVIČ STA maja.stekovic@bic-lj.si 
mag. Irena ŠTRUMBELJ DRUSANY ŽAŽ, ANŽ irena.strumbelj-drusany@bic-lj.si
dr. Jani Ivan TOROŠ TŽP, OHP, OPM jani.toros@imi-institute.org
mag. Tjaša VIDRIH PRI, OGS, KOD tjasa.vidrih@bic-lj.si
mag. Marina VODOPIVEC PSV marina.vodopivec@bic-lj.si
mag. Gordana VULIĆ OGS, HIP, HOK, PRI, GAS, TVI gordana.vulic@bic-lj.si
Janez ZAVRL PRP janez.zavrl@guest.arnes.si
Janez ŽUST OST, SOD, HOK, OGD janez.zust@bic-lj.si

Objavljamo razpis za imenovanje v naziv predavatelj - objava z dne 28. 5. 2019:

pdfRazpis-imenovanje_v_naziv_predavatelj__2019.pdf

Obrazec 1