Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Matej KolmaničSpoštovane kolegice študentke, spoštovani kolegi študenti, spoštovana ga. ravnateljica, cenjene predavateljice in cenjeni predavatelji Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Višje strokovne šole.

Sem Matej Kolmanič, študent drugega letnika rednega študija Živilstva in prehrane. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim kot predstavnik študentov – na prvi seji Študentskega sveta, letošnjega študijskega leta, so mi kolegi, člani Študentskega sveta, izkazali zaupanje in podprli mojo kandidaturo za predsednika Študentskega sveta ter me kasneje tudi izvolili.

 

Kandidaturo sem vložil s popolnim zavedanjem odgovornosti, ki jo funkcija predsednika Študentskega sveta prinaša. Naloge, ki jih funkcija obsega so: koordinacija delovanja Študentskega sveta in sodelovanje z vodstvom šole ter vsemi študenti na šoli. Po potrebi pa tudi predstavljanje šole in interesov študentov pred študentskimi organi drugih šol.

Študentski svet je najvišji organ naše šole, ki ga sestavljamo izključno študentje, predstavniki posameznih letnikov. Sestava je določena tako, da sta pokrita, praviloma, oba študijska programa in načina študija.

Najvišji akt Študentskega sveta BIC Ljubljana, VSŠ je Poslovnik delovanja Študentskega sveta BIC Ljubljana, VSŠ. Usklajen je z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Določa smernice, cilje in naloge delovanja Študentskega sveta.

Temeljna naloga in cilj delovanja Študentskega sveta Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Višje strokovne šole je zastopanje interesov študentov pred vodstvom šole, študentskimi organizacijami drugih šol ter s tem postavljanje funkcionalnega mostu med študenti naše šole, vodstvom šole in strokovnimi aktivi ter študentskimi organizacijami drugih izobraževalnih ustanov.

Še prav posebno toplo pozdravljam študente prvih letnikov, ki ravno dobro spoznavate novosti, ki vam jih prinaša študij in študentsko življenje. V prihajajočih tednih bodo razpisane tudi nadomestne volitve za izvolitev predstavnikov prvih letnikov v Študentskem svetu. Povabljeni boste tudi k oddaji predlogov in podpore kolegicam oz. kolegom, po vašem mnenju, najprimernejšim za predstavnike letnikov v Študentskem svetu.

Smo študentje šole, ki zaposluje odlične predavatelje in nudi veliko različnih možnosti za pridobivanje novega znanja ter veščin, zato je na nas, da to čimbolje izkoristimo in postrežemo s solidnim študijskim uspehom. Vse skupaj pa lahko še obogatimo s tvornim študentskim sodelovanjem, z namenom lajšanja možnih tegob in negotovosti, ki jih lahko prinašajo študentska leta.

Lepo vas pozdravljam in vam želim veliko uspeha na vaši študijskih in kariernih poteh!

Matej Kolmanič,

Predsednik Študentskega sveta BIC Ljubljana

Študentski svet je ob praznovanju 70. obletnice zavoda BIC Ljubljana pripravil poslanico in jo naslovil na vodstvo šole, predavatelje in študente. Celotno poslanico si lahko preberete pdftukaj.