Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Rok Treven nagovor spletna stranSpoštovani študenti in študentke, spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani predavatelji in predavateljice Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Višje strokovne šole.
Sem Rok Treven, študent drugega letnika rednega študija v programu živilstvo in prehrana. V veselje mi je, da vas lahko nagovorim kot novi predstavnik študentov VSŠ, BIC Ljubljana.
Zavedam se, da funkcija predsednika študentskega sveta prinaša veliko odgovornosti, ki jih bom z izkušnjami iz srednje šole kot predstavnik dijaške skupnosti korektno izpeljal. Kot vsaka funkcija, tudi ta obsega različna usklajevanja ter veliko sodelovanja med predstavniki študentov ter študentskega sveta in z vodstvom šole. Poleg tega pa predsednik študentskega sveta predstavlja in zastopa interese študentov na različnih področjih.
Študentski svet je najvišji organ naše šole, ki ga zastopajo vsi predstavniki prvih in drugih letnikov programa živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, ki se izobražujejo redno ali izredno.
Najvišji akt Študentskega sveta BIC Ljubljana, VSŠ je Poslovnik delovanja Študentskega sveta BIC Ljubljana, VSŠ. Usklajen je z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Določa smernice, cilje in naloge delovanja Študentskega sveta.
V študentskem svetu Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, kot cilj delovanja vidimo usklajenost interesov in sodelovanje med študenti in vodstvom šole, predavateljskim zborom, strokovnimi aktivi in drugimi študentskimi organizacijami.
Lepo pozdravljam tudi nove študente prvih letnikov, ki ste videli potencial in prednosti naše šole, ter se odločili svoje izobraževanje nadgraditi z novimi znanji. V tem trenutku se še dobro spoznavate in se prilagajate študiju in študentskemu življenju.
Ob tej priložnosti bi vas rad povabil k sodelovanju pri oddajanju predlogov, da bo naša šola še boljša, ter vključevanju v različne projekte kot so tutorstvo, prostovoljstvo, tekmovanje konzorcijev biotehniških šol ter drugih, ki vam jih bodo naši predavatelji tudi bolj podrobno predstavili in tako pustite tudi svoj pečat v našem mozaiku.
Lepo vas pozdravljam in vam želim veliko uspeha na vaši študijski in karierni poti!


Rok Treven, predsednik študentskega sveta