Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Organi Višje strokovne šole

Strateški svet sestavljajo trije predavatelji šole, dva predstavnika pristojnih zbornic oz. združenj delodajalcev, dva predstavnika študentov in predstavnik diplomantov.

Strokovni aktivi
Imamo štiri strokovne aktive:
Strokovni aktiv splošnih predmetov
Strokovni aktiv splošnih strokovnih predmetov
Strokovni aktiv tehnoloških predmetov
Strokovni aktiv prehranskih predmetov

Študijska komisija
Sestavljena je iz petih predavateljev šole. Člane študijske komisije je imenoval predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Sestavljena je iz sedmih članov in sicer pet predavateljev tako, da so pokrita vsa študijska področja oz. vse skupine predmetov in dva študenta.