Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Izposoja knjig je možna v:

 • ponedeljek: 8.00 - 14.00
 • torek: 8.00 – 14.00
 • sredo: 8.00 – 14.00
 • četrtek: 8.00 – 16.00
 • petek: 8.00 – 14.00

Mojca Jevnikar Zajc ima uradne ure v knjižnici za informacije, vezane na diplomska dela (tehnični pregledi...):

 • ob ponedeljkih od 14.00 do 17.00 in
 • ob četrtkih od 14.00 do 16.00

Nanjo lahko naslovite vsa vprašanja v zvezi z diplomskimi deli, in sicer na tel.: 01 28 07 611 ali e-mail: mojca.jevnikar-zajc@bic-lj.si

V času počitnic je knjižnica zaprta.

Zavod ima dve šolski knjižnici.

Članstvo

Dijak oz. študent postane član šolske knjižnice ob vpisu v šolo. Ob prvem obisku knjižnice ga knjižničarka vpiše v evidenco. Izkaznice ne potrebuje. Člani šolske knjižnice so tudi vsi učitelji, predavatelji in drugi zaposleni ter odrasli, ki se izobražujejo na Zavodu.

Izposoja knjižničnega gradiva

Urnik izposoje

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 8. in 14. ure oz. v četrtek do 16. ure, uporaba čitalnice pa je glede na prisotnost knjižničarke običajno možna vsak dan do 16. ure. Če je v tem času knjižničarka zadržana, lahko študenti vrnejo knjige v tajništvo šole (tajnici Zavoda ali tajnici Višje strokovne šole). Študenti se glede vseh informacij, ki jih potrebujejo glede izdelave, tehničnih pregledov diplomskih del, prav tako tudi glede študijske literature obrnejo na knjižničarko gospo Mojco Jevnikar Zajc. 

Vrste izposoje

Šolska knjižnica omogoča izposojo na dom (knjige, priročnike, učbenike in časopise oz. revije) in čitalniško izposojo (čitalnica oz. razred). Slednja velja za nekatere priročnike, ki so ustrezno označeni, diplomska dela, referenčna dela, seminarske naloge, periodični tisk in neknjižno gradivo, ki so namenjeni izključno uporabi v šoli.

Čas izposoje

Čas izposoje knjižnega gradiva je 14 dni, za časopise in revije po dogovoru. Po tem času je treba gradivo vrniti ali izposojo podaljšati, če gradiva ne potrebujejo drugi bralci. Kdor gradiva ne vrne pravočasno, si ne more izposoditi novega.

Stroški izposoje in uporabe knjižnice

Vpisnine in izposojevalnine ni. Vsem članom je gradivo šolske knjižnice na voljo brezplačno, plačati pa morajo odškodnino za poškodovane in izgubljene knjige ali drugo gradivo, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim. Če član vrne knjige ali drugo gradivo po pretečenem roku izposoje, a izposoje ni podaljšal, mora plačati zamudnino.

Odnos do knjižničnega gradiva

Knjiga je kulturna dobrina, zato je  treba z njo ravnati spoštljivo, da se ne umaže, zmečka ali celo strga. Kot bralno znamenje se uporablja košček papirja in ne vihanje listov. Zavedati se je treba, da bodo knjigo brali tudi drugi ljudje.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnico se vstopa mirno in tiho. Vse potrebne informacije glede gradiv poda uporabniku knjižničarka. Brez dovoljenja knjižničarke se ne brska po policah in ne odnaša gradiva. Knjižnica je študijski prostor, zato se s primernim obnašanjem ne moti ostalih, ki berejo oz. študirajo. V knjižnico je prepovedan vnos hrane in pijače.

Delovni čas: ponedeljek:  08:45 - 13:50
 torek:  08:45 – 13:50 in 14:30 – 17:00
sreda:  08:45 – 13:50
četrtek:  09:35 – 13:50
petek:  08.00 – 13:50