Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Višja strokovna šola sedaj in v prihodnje

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2014/15 tako šola deluje že deveto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem.  

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki prevzemajo praktično izobraževanje in sodelujejo pri praktičnemu izvajanju teoretičnega dela študija.

Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, sodelovali v Skupnosti Višjih strokovnih šol, …

Leto 2013 smo zaključili s podelitvijo diplom 5. generaciji diplomantov, ki jih ima BIC Ljubljana, Višja strokovna šola sedaj že 214.