Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

20190404 121426V sklopu vaj pri predmetu Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽP) so si študenti 1.letnika ogledali Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik. Čistilna naprava sprejema komunalno, industrijsko in padavinsko odpadno vodo iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerkelj na Gorenjskem. Voda se čisti v treh stopnjah. Prva je mehanska, kjer se iz odpadne vode izločijo manjši oziroma večji delci. Druga faza je aerobna biološka stopnja, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi. Tretja stopnja je anaerobna biološka stopnja, kjer se blato razgradi do bioplina in pregnitega blata. Centralna čistilna naprava lahko letno sprejme do 9 milijonov m3 odpadnih voda. Vsi tehnološki postopki čiščenja so avtomatizirani in pod stalnim nadzorom.