Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Köln, 10. - 14. 10. 2015

AnugaAnuga je največji sejem hrane in pijače na svetu ter najpomembnejši v živilski panogi tako za nove trge kot za ciljne skupine, za vse trende in tematike ter predvsem za izvajanje poslovne dejavnosti ter vzpostavljanje stikov na najvišji ravni. Na skoraj 300.000 m² je razstavljalo več tisoč razstavljavcev iz blizu 200 držav.

Največji poudarki na sejmu so bili:

Delikatese, zamrznjena hrana, mesni izdelki, ohlajene jedi, mleko in mlečni izdelki, kruh in pekovski izdelki, tople pijače, pijače, organsko pridelana hrana, poslovanje, distribucija, strežba …

Do leta 2050, ko naj bi bilo po ocenah na svetu že 9 milijard prebivalcev, bi morali svetovno proizvodnjo hrane povečati kar za 70 odstotkov, če bi želeli nahraniti vse prebivalstvo. Zaradi omejenega dostopa do kmetijskih zemljišč bo zato treba povečati hektarske donose. Mednarodna skupnost pa vidi rešitev v trajnostni rabi zemljišč. Da bi se soočili s tako velikim izzivom kot je drastično povečanje pridelave hrane za dodatno milijardo ljudi, niso dovolj le posamezni akterji, ampak je za doseganje cilja tako velikih razsežnosti potrebno združiti ustrezne politike in uporabiti primerne tehnologije.

Kljub dejstvu, da je EU največja proizvajalka hrane na svetu pa je Slovenija še vedno močno odvisna od uvoza hrane, še posebej na področju proizvodnje žit, kjer Slovenija beleži le 60 % samooskrbe. Iz tega naslova mora Slovenija v prihodnjih letih še posebej temeljito pristopiti k trajnostnemu povečanju proizvodnje in samooskrbe.

Na sejmu je bilo opaziti, da je kakovosti in varnosti hrane namenjeno vedno več pozornosti kar ni naključje, saj je letošnji »Svetovni dan hrane« namenjen prav tej tematiki z namenom zmanjšanja lakote v svetu.

Zapisala: Milena Suwa Stanojević