Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Strokovne ekskurzije

IMG 4815Mag. Vesna LOBOREC se je udeležila ​strokovnega usposabljanja osebja ​v londonskem podjetju ​​MINDBRAND UK, podjetju za organizacijo turističnih sejmov, za management tour operaterjev in turističnih agentov. Predstavitev poslovanja podjetja MINDBRAND UK sta izvedla Ben in Maya. Sledila je predstavitev BIC Ljubljana, s poudarkom na predstavitvi šolske turistične agencije KULT316. Nadaljevali smo z dogovori o sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja študentov BIC LJ v podjetju MINDBRAND UK, sodelovanje s šolsko TA KULT316, sodelovanje pri pripravi obiska svetovne turistične borze ITB v Berlinu marca 2019. Direktor podjetja MINDBRAND UK g. Tine MURN, bo v študijskem letu 2018/2019 izvedel predavanje primerov dobre prakse za študente gostinstva in turizma kot vabljeni predavatelj. S podjetjem MINDBRAND UK bomo podpisali tudi sporazum o sodelovanju med šolo in podjetjem iz gospodarstva.

20180531 145136Kakovostno srečanje sta  31. maja 2018 organizirala uredniški odbor revije »Mlinarstvo in pekarstvo« in založniško podjetje Robinson. Glavna tema so bile sestavine za pekovske izdelke, predstavljeni so bili najnovejši dosežki in izsledki  na tem področju. Predavali so ugledni strokovnjaki iz   slovenskih in tujih živilskih podjetij, ponudniki surovin za pekarstvo in slaščičarstvo, ponudniki in predstavniki proizvajalcev pekarske opreme, ter ponudniki laboratorijske opreme. 

V začetku simpozija je predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavila prednostne naloge ministrstva na področju živilskega sektorja. Predstavljeno je bilo tudi delovanje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2017.

Preberite več: Udeležili smo se 15. slovenskega simpozija mlinarstva,...

20180411 110409V torek, 10. 4. 2018, ob 4:45 uri smo se zbrali pred šolo vsi študentje 2. letnika višje strokovne šole programa živilstva in prehrane, ki smo bili namenjeni na ekskurzijo v Srbijo. Odšli smo točno ob 5 uri zjutraj. Čas vožnje proti Beogradu smo si popestrili z glasbo, ki je že bila lokalnega izbora. Okoli 14. ure smo prispeli v Beograd, kjer smo na avtobus sprejeli vodiča, ki nam je razkazal okolico in kratko razložil zgodovino Srbije in predhodne Jugoslavije. Po avtobusnem ogledu mesta smo si ogledali Hišo Cvetja, Titov grob, pisarno, zgodovinske slike precedovanja, njegove uniforme,... Po ogledu muzeja smo se odpeljali v hotel Slavija, kjer smo imeli prvo nočitev. Ko smo odložili kovčke smo se odpravili peš še na ogled centra mesta.

Preberite več: Ekskurzija v Beograd in Novi Sad

KOLAŽ editedMed 24. in 28. 4. 2018 smo zaposleni na BIC Ljubljana s področja živilstva in prehrane v okviru mobilnosti z namenom usposabljanja obiskali izobraževalni center CAFRE - Loughry Campus na Severnem Irskem. Loughry Campus izvaja izobraževanja s področja živilstva, prehrane za dijake in študente, podjetja poleg tega pa ima zelo pomembno razvojno vlogo pri razvoju te panoge in je močno povezan z živilsko predelovalno industrijo na Severnem Irskem. Ima odlične prostorske pogoje in moderno tehnologijo za predelavo mleka, sadja, zelenjave, mesa, žit (pekarstvo, pivovarstvo), ima tudi center za embalažo za živila itd. V okviru mobilnosti smo si ogledali še proizvodnjo jabolčnega vina (cider) v Armagh ter destilarno v Dublinu. Utrinki so v galeriji.

20180419 100822Študentje 1. letnika programa Živilstvo in prehrana smo obiskali Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. Po toplem sprejemu so nam prikazali animacijo kako poteka delovni proces čiščenja odpadnih vod v čistilni napravi, nato pa so nas popeljali čez celoten kompleks. Presenetila nas je velikost in raznolikost tehnoloških postopkov čistilne naprave. Predelava odpadnih vod, preden jih lahko spustijo nazaj v okolje, nikakor ni enostavna, zato za uspešen potek dela skrbijo in sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij-elektro inženirji, strojniki, mikrobiologi, biologi in drugi. Vsi skupaj s svojim delom stremijo k vzdrževanju in varovanju kakovostne podtalnice in površinske vode. Ogled je bil izredno zanimiv in strokoven. Ta ogled je predstavljal terenske (seminarske) vaje pri predmetu Živilska mikrobiologija in biotehnologija. Ker je čiščenje odpadnih vod eden zelo pomembnih biotehnoloških procesov za vzdrževanje okolja, smo pridobili praktičen vpogled kako kontinuirni bio-procesi v naravnem okolju sploh potekajo.