Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Plačevanje izpitov
Študenti morate četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita plačati. Znesek izpita je 40,00 EUR. Študentje brez statusa morate plačati vsako opravljanje izpita. Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita znaša 20 EUR, četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita pa 60 EUR. Izpit plačate po položnici, ki jo dobite na dom, po datumu izpita. Plačilo je potrebno poravnati tudi v primeru, če na izpit ne pristopite in se pravočasno od izpita ne odjavite oziroma če na izpitu niste uspešni.

Komisijski izpiti
Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, ocenjuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavljata dva predavatelja (11. člen Pravilnika o ocenjevanju znanj v višjih strokovnih šolah, uradni list RS št. 71/2009). Pri pisnih izpitih komisija pregleda izpolnjeno testno polo študenta, pri ustnih izpitih pa je član komisije prisoten na samem izpitu.