Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Aktivnosti

KrobiPri vajah Analiza živil smo v "obdobju krofov", senzorično in s kemijsko analizo preverili različne krofe. V vzorcu smo imeli krofe iz trgovinskih polic, domače krofe in tiste, ki so jih pripravili v pekarni BIC Ljubljana. Z ekstrakcijo po Soxhletu smo določali vsebnost maščob, s Fehlingovo metodo pa vsebnost sladkorja, pri senzorični analizi pa smo se predvsem osredotočili na teksturo, barvo in mastnost krofov. Rezultati so strogo zaupni in dostopni samo izvajalcem raziskave :) 
MikroskopiranjeMikroorganizmi so po večini tako majhni, da se jih s prostim očesom sploh ne vidi, zato si neredko v mikrobiološkem laboratoriju pomagamo z mikroskopom. Kjlub povečavam, ki jih mikroskop omogoča, so celice navadno tako slabo vidne, da jih brez barvil, ki povečajo kontrast, težko vidimo. Na naših vajah smo vzorce fiksirali in obarvali z enim barvilom (enostavno barvanje) ali s setom barvil (sestavljeno barvanje).
Ob uporabi imerzijskega olja lahko s šolskimi mikroskopi vzorec pogledamo tudi pod 1000x povečavo, kar ob primernem postopku barvanja omogoča prepozanvanje različnih kokov, bacilov in v nekaterih primerih tudi njihovih spor. 
ŽMBŠtudentje se spoznajo s pravili dela v mikrobiološkem laboratoriju, z aseptičnim delom, pripravo in uporabo laboratorijske opreme, pripravo gojišč ter različnih postopkov za nacepljanje bakterij, kvasovk in plesni. Izvedejo tudi mikrobiološko analizo živil, kot se izvaja v laboratorijih za zagotavljanje kakovosti znotraj proizvodnje ali pa ob inšpekcijskih pregledih prehrambenih obratov.
Živilska kemija1Študentje na vajah izvedejo analizo pijače, ki vsebuje neznane sladkorje. Analiza sestoji iz nekaj zaporednih kemijskih reakcij, rezultati pa se pokažejo v spremembi barve. Ob koncu analize je jasno, če je v vzorcu (eden od ali kombinacija) saharoza, arabinoza, škrob, glukoza, fruktoza ali laktoza.

Nekaj korakov same analize v slikah.

21Pri vajah Analize živil so se študenti seznanili s senzoričnim ocenjevanjem živil. Senzorična analiza živil se uporablja za razvoj novih izdelokv, za kontrolo kakovosti surovin in inzdelokv ter za analizo konkurenčnih izdelkov.
Vsak študent je preizkusil izostrenost lastnih čutov (voh, okus, tip in vid), poiskal mejo zaznave, mejo prepoznave in mejo nasičenosti. Na koncu vaj smo rezultate združili na tabli in jih analizirali.

Izdelke smo preverjali z diskriminacijskimi testi, kot so triangel test, preizkus A ni A, dva od petih in z drugimi. Nekaj utrinkov iz vaj si lahko ogledate na fotografijah.