Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

SenzorikaPri laboratorijskih vajah »sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu« v 2ŽP, smo imeli s študenti prav posebno senzorično prepoznavanje živil. Posebno zaradi tega, ker smo z izločanjem posameznih čutil, želeli prepoznati določene lastnosti živil. Prepoznavali smo jih preko vonja, okusa, vida, sluha in tipa. Okuse dveh paralel živil smo zaznavali s prevezanimi očmi in zamašenim nosom. S prevezanimi očmi in zamašenim nosom smo poslušali tudi pretok različno viskoznih tekočin. S tipanjem in prevezanimi očmi smo prepoznavali različna živila, enakih oblik. Vonj štirih različnih zelo aromatičnih živil smo zaznavali samo z »nosom«. Izgled oziroma oceno najlepšega sadeža pa smo podali po natančnem opazovanju. Izbor in način prepoznavanja živil je pripravila študentka Maja Slabanja, ki nam je ob zaključku postregla tudi z rezultati senzorične analize. Vse skupaj in še več, pa v njenem diplomskem delu.