Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Amadeus BIC LjubljanaSodelovanje in povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj je zagotovilo uspešnega poslovanja in razvoja v vsaki panogi. Hiter razvoj informacijske tehnologije in rast turizma v svetu zahteva veliko več sodelovanja, da sledimo trendom te dejavnosti in kadrovskim potrebam na tem področju. Tako smo združili izobraževanje na področju globalnega distribucijskega sistema AMADEUS za tri študente Višje strokovne šole BIC Ljubljana, programa gostinstvo in turizem. Študenti Zala Kastigar Kešpret, Klara Joger in Jernej Veber so se po navdušujoči predstavitvi gospe Mateje Moškon, odločili za ponujeno priložnost brezplačnega usposabljanja AMADEUS. AMADEUS izobraževanje je namenjeno iskanju kakovostnih in prilagodljivih rešitev za potrebe turističnih podjetij in usposabljanju kadra za nove priložnosti in razvoj. AMADEUS pridobljena znanja zagotavljajo povečano produktivnost in manjše stroške poslovanja podjetja.

Izobraževanja AMADEUS, v obliki tečajev, se izvajajo na treh ravneh: 

- osnovni tečaj za začetnike
- nadaljevalni tečaj , ki zajema iskanje najboljših cen in izdajo elektronske vozovnice za letalske prevoznike
- izpopolnjevalni tečaj za izkušene uporabnike AMADEUSa.
AMADEUS Slovenija, pod vodstvom direktorja gospoda Luka Šetina, študenti BIC Ljubljana ter tri turistične agencije (Kompas, Imperial in Adria Potovanja) smo zastavili projekt sodelovanja za usposabljanje kadrov potrebnih znanj in sposobnosti.

TikotnikPredstavnica AMADEUS, gospa Mateja Moškon, iz AMADEUS Slovenija skupaj je prepoznala pomembnost pridobitve teh znanj že v času študija in opravljanju praktičnega izobraževanja za študente turizma. Pri proučevanju študijskih programov s področja turizma, je za sodelovanje izbrala Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana, Višjo strokovno šolo, saj je to edina šola ki ima šolsko turistično agencijo KULT316 in je registrirana tako za organizacijo kot za prodajo turističnih aranžmajev.
Izbrani študenti so obiskovali pet dnevni uvodni tečaj rezervacijskega sistema letalskih vozovnic. Po opravljenem tečaju so opravili izpit v angleškem jeziku. Vsi trije študenti BIC Ljubljana so izpit uspešno opravili in pridobili licenco. S certifikatom AMADEUS bodo študenti BIC Ljubljana opravljali praktično izobraževanje (320 ur) v treh slovenskih turističnih agencijah, kjer bodo utrjevali in razvijali pridobljena znanja na tem področju. Tako so teoretična znanja nadgradili s praktičnim in predstavljajo dober kader za zaposlitev in delo tako doma kot v tujini.