Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Pri predmetu Pravni predpisi na področju gostinstva in turizma (PPR) se študenti seznanijo zlasti s temeljnimi pravnimi pojmi, ki se pojavljajo na tem področju in z vsebinami in vprašanji, ki bi morali zanimati vsakega človeka med drugim:

 1. Kaj je pravica in razmerje do svoboščine ter resnice ter v zvezi s tem pomen temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
 2. Kaj je krivda, odgovornost (subjektivna in objektivna) in opredelitev stvarnih pravic,
 3. Kako nastane obveznost in vrste teh obveznosti, ki jih v življenju sprejemamo,
 4. Ustanavljanje in delovanje pravnih subjektov (pravnih in fizičnih oseb),
 5. Sklepanje raznovrstnih pogodb in kaj je pri tem pomembno,
 6. Pravna vprašanja v zvezi z opravljanjem turistične in gostinske dejavnosti in odgovornostjo,
 7. Intelektualno lastnino, avtorske pravice, geografsko poreklo hrane in pijače,
 8. Vprašanja na področju zaposlovanja v gostinstvu in turizmu,

In še mnoga druga vprašanja, ki se porajajo v specifičnih odnosih na področju gostinstva in turizma, pri čemer teoretična znanja na vajah osvetlimo v praktičnih primerih in rešujemo  vprašanja, ki se pri tem porajajo.