Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

2Pri vajah predmeta Analiza živil se študentje Živilstva in prehrane spoznajo z DNK fingerprinting metodo. Med preiskavo se DNK vsakega od vzorcev razreže z restrikcijskimi encimi in obarva s posebnim barvilom. Vzorce se potem nanese v za to namenjene jamice v agaroznem gelu in izpostavi električnemu polju v elektroforezni kadički. Različno veliki kosi DNK prepotujejo različno razdaljo od začetne točke in razlike ali podobnosti med vzorci se pokažejo kot razvrstitev temnih lis v gelu.
Tehnologija se uporablja v kriminalistiki, ko forenziki s pomočjo DNK ugotavljajo, kateri od osumljencev je bil na mestu zločina, v živilstvu pa služi predvsem, kot eden od načinov za preprečevanje ponarejanja živil.
Po končani analizi so študentje sklenili, da je bil na mestu zločina osumljenec številka 4. Še nekaj utrinkov v galeriji.