Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 
MikroskopiranjeMikroorganizmi so po večini tako majhni, da se jih s prostim očesom sploh ne vidi, zato si neredko v mikrobiološkem laboratoriju pomagamo z mikroskopom. Kjlub povečavam, ki jih mikroskop omogoča, so celice navadno tako slabo vidne, da jih brez barvil, ki povečajo kontrast, težko vidimo. Na naših vajah smo vzorce fiksirali in obarvali z enim barvilom (enostavno barvanje) ali s setom barvil (sestavljeno barvanje).
Ob uporabi imerzijskega olja lahko s šolskimi mikroskopi vzorec pogledamo tudi pod 1000x povečavo, kar ob primernem postopku barvanja omogoča prepozanvanje različnih kokov, bacilov in v nekaterih primerih tudi njihovih spor.