Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Prva praktična_izvedba_diplomskega_dela_v_prostorih_Centra_kulinarike_in_turizma_KULT316Inovativnost, zagnanost, sodelovanje so bili ključni elementi za nastanek in izvedbo gastronomskega dogodka »Harmonija okusov med ekološko pridelano hrano z vini iz kleti Rodica«, študentke izrednega študija Višje strokovne šole, programa gostinstva in turizma, Julije Krenker.
Dogodek je predstavljal praktično izvedbo diplomskega dela, ki se je odvijal v soboto, 10. 9. 2016, ob 17.00 uri, v prostorih Centra kulinarike in turizma KULT316 v Ljubljani.

Ekipa študentov, mentorjev in strokovnjakov s področja kulinarike, smo se lotili izdelave jedi iz ekoloških živil in jih kombinirali z vini iz ekološke pridelave iz kleti Rodica. Ujemanje hrane in vin smo tudi strokovno ocenili.

Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem sponzorjem (Rodica – Ekološko vinogradništvo, Jenko – oljčna olja, Bijana – penine, Ghee – maslo, Kranjske mesnine d.o.o – ekološka pridelava mesa, Zdenko Kocijančič – sveži tartufi, ZELENO – zeleni zabojček ekološko pridelana zelenjava) ter vodstvu šole, ki so nam omogočili izvedbo tega projekta.

Posebna zahvala pa gre mentorici mag. Gordani Vulić, univ. dipl. inž. živ. teh., in somentorici Neli Selan, dipl. org. poslov. v tur. in hot., ter zunanjim sodelavcem Alenu Bečiću, Slobodanu Ciganoviću in Almiri Ćeman ter študentom BIC Ljubljana, ki so sodelovali pri projektu.
Utrinke si oglejte v galeriji.