Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Informativni dan_2016_živilciV petek in soboto, 12. in 13. 2. 2016, je na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10 potekal informativni dan tudi za vse, ki jih zanima višješolski študijski program Živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Mag. Tanja Gregorec je bodočim študentom najprej predstavila značilnosti programa in potek študija, mag. Marina Vodopivec pa karierni center v okviru katerega na zavodu usmerjamo dijake in študente na njihovi karierni poti. Sledil je ogled prostorov, študenti Živilstva in prehrane (ŽP) pa so obiskovalcem predstavili tudi različne aktivnosti, s katerimi se na šoli ukvarjamo.

Tako sta v kemijskem laboratoriju Špela Palčar in Anže Marucelj, študenta ŽP, predstavila delavnico Pasti uživanja energijskih pijač, ki jo drugače študenti izvajajo za dijake srednjih šol. Špela je pri tem poudarila, da se je prodaja energijskih pijač v zadnjem času močno povečala in njihovo število v zadnjih dveh letih podvojilo. Udeležence informativnih dni je predvsem zanimalo, katere med njimi so najmanj nevarne, vsi pa so bili enotni, da je premalo osveščanja o njihovi nevarnosti. Na področju tehnologij, so udeleženci lahko spoznali področje tehnologij žit – od prikaza različnih kruhov do predstavitve mikropivovarstva (od surovin do tehnološkega postopka in končnega produkta – piva). Študent Anže Marucelj je predstavil potek priprave piva. Na področju prehrane je bil predstavljen še prehranski krožnik ter podane informacije o pomenu zdravega prehranjevanja. Posebnega pomena v času hitrega razvoja in široke ponudbe bolj ali manj kakovostnih živil in jedi je tudi izobraževanje in vzgoja na področju zdravju prijazne prehrane, dietetike in gastronomije. Mnenja zdravnikov in prehranskih strokovnjakov so si enotna, da s primerno prehrano kratkoročno in dolgoročno lahko vplivamo na svoje počutje in izboljšamo zdravje. Poleg tega pa so lahko udeleženci informativnih dni pogledali še na področje mikrobiologije, ki je pomemben del živilstva in prehrane.
Udeleženci so na koncu lahko ugotovili, da dejansko velja misel, ki jo je pred leti zapisal Seneka:
Ne učimo se za šolo,
temveč za življenje.