Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Študijsko leto poteka od 1. oktobra do 30. septembra in se deli na zimski in poletni semester. Študenti višje strokovne šole imajo zimske in poletne počitnice, ki skupno trajajo najmanj osem tednov.

 • Redni študij
  Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja. Tedenska obveznost izobraževalnega programa obsega najmanj 20 in največ 40 ur predavanj in vaj. Praktično izobraževanje se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah ali medpodjetniških izobraževalnih centrih, velikih kuhinjah ter drugih podjetjih, ki so kakorkoli povezana z živilstvom in prehrano ali gostinstvom in turizmom. Praktično izobraževanje je organizirano na koncu poletnega semestra. Študent ga lahko opravlja tudi v več podjetjih in drugih ustanovah doma in v tujini.
 • Izredni študij
  Program izobraževanja je prilagojen potrebam in željam odraslih.
  Predavanja so organizirana dva do trikrat tedensko v popoldanskem času oziroma občasno ob sobotah dopoldne. Odraslim, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, se lahko prizna praktično izobraževanje.