Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Za drugi prijavni rok imamo na Višji strokovni šoli še prosta vpisna mesta:

     Prosta vpisna mesta    
 Skupna   Dodatna (za vpis tujcev) 
 Redni študij  Izredni študij  Redni študij  Izredni študij
Gostinstvo in turizem  36  66   1  30
Živilstvo in prehrana 19  68  0  30

Prijave so možne na redni in izredni študij obeh programov od 27. do 31. avgusta 2018 s spletnim obrazcem na strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Višješolska prijavna služba bo do 21. septembra 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidate, sprejete v drugem prijavnem roku, višja strokovna šola vpisuje do 1. oktobra 2018. Na izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku, vpišete še neposredno na višji strokovni šoli do 30. oktobra 2018. Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki 01 28 07 606.