Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Podelitev diplom 2017Na BIC Ljubljana smo 7. decembra 2017 pripravili 9. svečano podelitev diplom diplomantom  Višje strokovne šole. Na svečanem dogodku je diplome prejelo kar 76 novih diplomantov živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma. Poleg diplom smo podelili priznanja najboljšim diplomantom rednega in izrednega študija generacije 2017, ki so s svojimi uspehi dokazali odličnost, znanje, talent ter najboljšim rednim in izrednim študentom obeh programov za študijsko leto 2016/17. Podelili so nagrade posameznim študentom in diplomantom za njihovo vestno in prizadevno študijsko delo, za odlično promocijo BIC Ljubljana in aktivno sodelovanje v vseh študijskih projektih. Priznanje za izjemno delo in stalno usmerjenost k uresničevanju vizije in poslanstva zavoda ter s tem za njen stalen prispevek k razvoju in ugledu BIC Ljubljana smo podelili tudi naši predavateljici Mojci Smerajec, mentorici in somentorici mnogim našim diplomantom. Priznanje je med drugim prejela tudi za izjemno delo pri organizaciji praktičnega izobraževanja za študente živilstva in prehrane ter za njeno dobro sodelovanje s številnimi podjetji, vrtci, šolami in drugimi zavodi, kjer študentje opravljajo prakso. Utrinke s podelitve diplom si oglejte v galeriji.

V uvodu so zbrane nagovorili: direktorica BIC Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik, ravnateljica VSŠ mag. Tjaša Vidrih, direktor CPI g. Elido Bandelj in predsednik Skupnosti VSŠ Slovenije g. Alojz Razpet. S svojim izjemnim vokalom je večer popestrila študentka BIC Ljubljana, VSŠ Marjeta Prudič, ki jo je na kitari spremljal Nal Volf. Misli, občutke in spomine na leta izobraževanja na BIC Ljubljana je z gosti delila predstavnica letošnje generacije diplomantov Špela Palčar. Prireditev sta povezovali Veronika Petrič in Klara Hribernik, študentki 2. letnika gostinstva in turizma pod mentorstvom doc. dr. Lee Kužnik.

Diplomanti in diplomantke, njihovi mentorji, sorodniki ter ostali gostje so podelitev diplom – pomembno prelomnico v življenju vsakega študenta – zaključili z druženjem ob pogostitvi, ki  so jo pripravili študentje 1. in 2. letnika programa Gostinstvo in turizem pod mentorstvom ga. Marjete Cevc, ga. Neli Selan in g. Boštjana Humskega.

Še enkrat čestitke vsem diplomantom za izjemne dosežke! Naj vam novo pridobljeno strokovno znanje, spretnosti in nove izkušnje pomagajo samozavestno odkorakati na nove poti vašega življenja!