Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Razpisani so naslednji izredni izpitni roki: v programu Gostinstvo in turizem za praktično izobraževanje I in II (23. 9. 2015) ter v programu Živilstvo in prehrana za praktično izobraževanje I in II (29. 9. 2015) ter Živilska kemija z analizo živil (23. 9. 2015). Na izpite se lahko prijavite študenti rednega in izrednega študija.