Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus logo

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V TUJINI V Š.L. 2018/19

Višja strokovna šola BIC Ljubljana v letu 2018/19 razpisuje petnajst Erasmus+ dotacij. S tem rednim in izrednim študentom in študentkam BIC Ljubljana omogoča, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti, vendar se morajo na mobilnost prijaviti, ko še imajo študentski status, prakso v tujini pa opraviti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Mobilnost za prakso traja najmanj 61 dni. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma, delovno mesto in delodajalca pa mora odobriti vaša koordinatorica prakse. Mobilnost je mogoča v naslednje države:

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija

Mobilnost se izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse. Pogoj za odhod v tujino je opravljenih 80 ur prakse v okviru MIC-a na BIC Ljubljana. Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma pogoje za ponavljanje letnika) morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta 2019.

Študentom Erasmus+ za največ 3 mesece pripada mesečna Erasmus+ dotacija. Višina dotacije (štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti.

Dežela gostiteljica

Mesečni znesek

Skupina 1 (države programa z višjimi življenjskimi stroški)

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

520*

Skupina 2 (države programa s srednjimi življenjskimi stroški)

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

450*

Skupina 2 (države programa z nižjimi življenjskimi stroški)

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija

370*

**Študenti prejmejo še 100€/mesec dodatka za prakso in dodatek 'Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidski in preživninskega sklada RS' ALI dodatek za študente iz socialno šibkih skupin

Dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz socialno šibkega okolja (200-220 €/mesec) (vendar se izključuje z dodatkom za prakso) in študenti s posebnimi potrebami. Prav tako bo mogoče pridobiti sredstva »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidski in preživninskega sklada RS« in sicer dodatno štipendijo v višini 64 €/mesec.
Erasmus+ študenti bodo prejeli tudi licenco za OLS (Online Linguistic Support), ki je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programa Erasmus+.

PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v projektno pisarno vsak dan od 9. do 15. ure. Prijavnico najdete v spletni učilnici v zavihku praktično izobraževanje v tujini, oddati pa jo morate najkasneje do 14. decembra 2018. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. V primeru, da bo prijav več kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih opravili izbor na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Prednost imajo študentje, ki se mobilnosti v tem študijskem ciklu še niso udeležili.

KRITERIJI

Kriteriji za izbor študentov v primeru večjega števila prijav od razpisanih mest:

 • učni uspeh (največ 50 točk), to je število opravljenih izpitov in povprečje izpitnih ocen:
  ŠT = 5 x PO x n/N
  ŠT = število točk
  PO = povprečna ocena opravljenih izpitov
  n = število opravljenih izpitov
  N = število vseh izpitov
 • znanje jezika države gostiteljice (največ 30 točk), znanje angleškega jezika 15 točk, znanje drugega svetovnega jezika ali jezika države gostiteljice 15 točk (točke bodo določene na podlagi ocene ali individualnega razgovora);
 • izkazan interes, razgovor in samoiniciativnost študenta pri iskanju mesta za praktično izobraževanje in organizaciji bivanja ter delovne izkušnje (največ 20 točk); študent v vlogi opiše razloge za mobilnost in svoj morebitni vložek pri organizaciji.

Skupaj je možnih 100 točk.

O izboru bodo kandidati po e-pošti obveščeni do 7. januarja 2019.

Po porabi sredstev za projekte mobilnosti BIC Ljubljana, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodnedejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

PO MOBILNOSTI

Po vrnitvi v Slovenijo in najkasneje do konca septembra 2019, oddate potrebno dokumentacijo v projektno pisarno ter se prijavite na izpit PRI ter opravljeno prakso zagovarjate pri koordinatorici prakse v zato določenih izpitnih rokih.

NOVO! SEZNAM MOŽNIH DELODAJALCEV V TUJINI

Nekatere povezave z delodajalci imamo že vzpostavljene. V kolikor ste zainteresirani za delo pri katerem navedenih delodajalcev, motivacijsko pismo prilagodite in v prijavnici navedite, za katero delovno mesto kandidirate.

Za študente programa gostinstvo in turizem:

1) Arabella Park Sheraton hotel München (delo v restavraciji ter sprejemih/dogodkih) https://www.marriott.com/hotels/travel/mucsa-sheraton-munich-arabellapark-hotel/ Pogoji: znanje nemškega jezika, Skype razgovor

2) Restavracija Lysverket v Bergnu (Norveška): delo v kuhinji; http://lysverket.no/

3) Restavracija ZA Amsterdam, Nizozemska: delo v kuhinji; https://za-amsterdam.com/

4) Hotel Husafell West Iceland, https://www.hotelhusafell.com/, Islandija: pomoč v hotelu; Skype razgovor

5) Hrvaška, otok Murter - delo v kuhinji restavracije Fine Food Murter

6) London – delo v hotelu; smo še v procesu dogovarjanja - podrobnosti bodo znane naknadno

7) Hrvaška – delo v hotelu; smo še v procesu dogovarjanja - podrobnosti bodo znane naknadno

Za študente programa živilstvo in prehrana:

1) Avstrija (kmetije na avstrijskem Koroškem); delo na kmetiji

2) Francija – Le Puy En Velay; smo še v procesu dogovarjanja - podrobnosti bodo znane naknadno

Izkušnje študentov, ki so praktično izobraževanje v tujini že opravljali, najdete na povezavi.

V kolikor želite delati v kateri od držav in delodajalci, s katerimi še nimamo povezav, to navedite v prijavnici pod točko 5.

DOKUMENTI IN POVEZAVE

V kolikor vas o programu Erasmus+ zanima več, vas vabimo, da informacije poiščete na kateri od navedenih povezav:

- CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: http://www.erasmusplus.si/, http://www.cmepius.si/terciarnoizobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/

- Informacije o vsebini spletnih jezikovih tečajev OLS (Online Language Support): https://erasmusplusols.eu/sl/about-ols/

- Pogodbeno dokumentacija se nahaja v spletni učilnica VSŠ (Razno/Praktično izobraževanje v tujini) ali na spletni strani http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpiserasmus-2018/ v poglavju "Vzorci za področje visokega šolstva, KA103"

Dodatne informacije:
Projektna pisarna, Ižanska cesta 10, kabinet 3
erasmusplus@bic-lj.si
 01 28 07 621

logo er