Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus logo 1RAZPIS 
ZA MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI 
v študijskem letu 2017/2018

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) BIC Ljubljana odobril sredstva za sofinanciranje 7 mobilnosti usposabljanja zaposlenih (Staff Mobility for Training) in 2 mesti za sofinanciranje poučevanja v tujini (Staff Mobility for Teaching).

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Cilj tovrstnih aktivnosti so navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente BIC Ljubljana na strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij in spoznavanje tujih programov kurikula podobnih programov v državi gostiteljici, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki bi lahko postale partnerice BIC Ljubljana itd.

Mobilnost traja vsaj 2 zaporedna dneva, v kar ni zajet čas potovanja. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do marca 2019.

Udeleženec je upravičen do dotacije, ki je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini. Usposabljaje v tujini je investicija v znanje in razvoj kompetenc.

V kolikor bo prijavljenih oseb več kot je mest, bomo upoštevali kriterij redne zaposlitve na BIC Ljubljana, prednost imajo osebe, ki se mobilnosti še niso udeležile, osebe pri katerih bo iz vsebine predlagane mobilnosti razvidna povezava z njegovim/njenim strokovnim razvojem ter razvojem naših izobraževalnih programov (kar je opredeljeno v razvojnem načrtu zavoda in načrtu internacionalizacije zavoda BIC Ljubljana). Na izbor bodo vplivale tudi že vzpostavljene internacionalne aktivnosti.

Prijava

Rok za oddajo prijave je 31. januar 2018. Prijavo pošljite na e-mail tjasa.vidrih@bic-lj.si skupaj z obrazložitvijo kakšne vrste mobilnost vas zanima (usposabljanje ali poučevanje v tujini), kam bi želeli in kaj boste z mobilnostjo pridobili.  

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.