Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Erasmus charter_BIC_Ljubljana

Erasmus

Evropska komisija je BIC Ljubljana v letu 2014 podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje od 2014 – 2020. Na podlagi pridobljene listine bo BIC Ljubljana, Višja strokovna šola tudi v obdobju 2014 – 2020 preko programa ERASMUS + sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in z namenom poučevanja. 

pdfErasmus+ izjava BIC Ljubljana, VSŠ

pdfErasmus Policy Statement of BIC Ljubljana, VC


Poročilo Erasmus Student Network (ESN) si lahko preberete na povezavi https://esn.org/annual-report