Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

logo 4 konference transparant 480x125

19. – 20. oktober 2017

v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana, Slovenija.

Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite s pripravo referatov. Avtorje povzetkov referatov prosimo, da ob oddaji lektoriranega povzetka, ključnih besed in celotnega referata upoštevate navodila za pripravo povzetkov in referatov. Naslove, povzetke referatov in ključne besede je potrebno oddati tudi v angleškem jeziku. Sprejete referate bomo objavili v zborniku strokovne konference v elektronski obliki (CD). Spletna stran konference: www.bickonferenca.si 

TEME POSAMEZNIH SEKCIJ:

Sekcija I. ŽIVILSTVO IN PREHRANA:

Trendi v živilstvu in prehrani
Prehrana in zdravje
Kakovost živil
Inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v živilstvu in prehrani
Trajnostni razvoj in varovanje okolja
Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v živilstvu in prehrani


Sekcija II. GOSTINSTVO IN TURIZEM:

Trendi v gostinstvu in turizmu
Kakovost, inovativni pristopi ter primeri dobrih praks v gostinstvu in turizmu
Dediščina (snovna, nesnovna) v gostinstvu in turizmu
Varnost v gostinstvu in turizmu
Informacijsko-komunikacijska tehnologija v gostinstvu in turizmu
Tržno komuniciranje, podjetništvo in management v gostinstvu in turizmu


Sekcija III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju
Formalno in neformalno poučevanje dijakov in študentov s posebnimi potrebami
Partnerstvo med izobraževanjem in gospodarstvom
Nadarjeni študenti in dijaki – naš izziv
Inovativna učna okolja v informacijski družbi
Vloga vodstva šole in učiteljev pri razvijanju sodelovalne kulture ter socialnih veščin v šolskem prostoru

Dodatne informacije na: www.bickonferenca.si