Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Inženir živilstva in prehrane se na podlagi pridobljenih generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil v času študija, zaposli kot/za:

 • organizator dela v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja živilstva in prehrane,
 • vodja obrtne delavnice,
 • vodja manjšega živilskega podjetja,
 • vodja delovnega procesa v živilski industriji,
 • kontrolor v živilstvu,
 • vodja obrata,
 • vodja pekarne,
 • vodja slaščičarne v obrtnih delavnicah,
 • delo na področju prehrane v vrtcih, osnovnih šolah, domovih za starejše,
 • vodja v mlekarstvu,
 • vodja v predelavi mesa,
 • vodja majhnih kuhinj,
 • vodja v živilski trgovinski dejavnosti,
 • delo na področju dietne kuhinje v bolnišničnih centrih,
 • laboratorijsko delo na področju analize živil,
 • delo na področju primernosti embalaže za živilsko industrijo,
 • razvijanje novih izdelkov v pekarstvu, slaščičarstvu in mesni industriji,
 • proizvodnja dietnih živil in vodenje trgovine z ekološkimi izdelki,
 • pomoč pri prehranskem svetovanju,
 • delo z medom: kulinarika, zdravilstvo,
 • delo na področju prehrambne politike,
 • druga dela.

Z januarjem 2013 v okviru Biotehniškega izobraževalnega centra deluje Karierni center, kjer lahko dobite še več informacij.