Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Pogoji za vključitev v program
V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo

Prijava in vpis
Postopek prijave in vpisa za študijsko leto 2019/20 je objavljen v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje 2019/20
Prijavite se lahko v dveh prijavnih rokih:

Prva prijava za vpis 2019/20
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko na razpis prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019, z elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje http://vps.vss-ce.com/VPS/ (prijava na elektronskem obrazcu). Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo. Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete pogoje ali jih boste izpolnili v tekočem študijskem letu.

Višješolska prijavna služba do 19. julija 2019 kandidate pisno seznani z izidom izbirnega postopka. Višja strokovna šola izvede vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi prve prijave do 21. avgusta 2019.

Druga prijava za vpis (v pimeru prostih vpisnih mest)

Podatki o še prostih vpisnih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje http://vps.vss-ce.com/VPS/. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo. Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidate, sprejete v drugem prijavnem roku, višja strokovna šola vpisuje do 1. oktobra 2019.

Vpis v izredni študij
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij, se lahko po drugem prijavnem roku, vpišete neposredno na višji strokovni šoli do 30. oktobra 2019. Več informacij dobite tudi na telefonski številki 01 28 07 606.