Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 
  O/I   Št. ur Sk.  KT  
 PREDMET / MODUL    PR  SV  LV ur    
POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK)  O  1  84  12  48  144  12
P1 - Poslovno sporazumevanje in vodenje  O  1  42   6  24  72   6
P2 - Ekonomika in manegment podjetij  O  1  42   6  24  72   6
KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN)  O  1  48   6  54  108   9
P3 - Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)  O  1   30  -  30   60   5
P4 - Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS)  O  1   18  6  24   48   4
P5 - Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB)  O  1   12  -  36   48   4
P6 - Živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB)  O  1   36  6  30   72   5
P7 - Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika (TPE)  O  1   48  12  36   96   7
P8 - Prehrana in zdravje (PRZ)  O  1   30  6  12   48   4
P9 - Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ)  O  1   36  -  48   84   6
P10 - Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (ZKN)  O  2   60  12  24   96   7 
TEHNOLOGIJA V ŽIVILSTVU (TEH)  I  2  144  48  96  288  20
P11 - Tehnologija mesa (TME)  I  2  36  12  24   72   5
P12 - Tehnologija mleka (TML)  I  2  36  12  24   72   5
P13 - Tehnologija predelave žit (TPŽ)  I  2  36  12   24   72   5
P14 - Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ)  I  2  36  12  24   72   5
PREHRANA, DIETETIKA IN GASTRONOMIJA (TDG)  I  2  138  48  102  288  20
P15 - Prehrana in dietetika (PRD)  I  2  36  12  24   72   5
P16 - Tehnologija in organizacija prehranskih obratov (TOP)  I  2  36  12  24   72   5
P17 - Prehrana z gastronomijo in kulinariko (PGK)  I  2  24  12  18   54    4
P18 - Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu (SKŽ)  I  2  42  12  36   90   6
P19 - Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP)  I  1  24  12  12   48   4
P20 - Okoljski menagement v živilstvu in prehrani (OKM)  I  2  24  12  12   48   4
P21 - Oskrba s hrano in potrošništvo (OHP)  I  2  24  12  12   48   4
P22 - Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi (TIJ)  I  2  24  12  12   48   4
P23 - Tehnologija vina (TVI)  I  2  36  12  24   72   5
P24 - Analiza živil (ANŽ)  I  2  36  -  36   72   5
P25 - Higienske tehnike in materiali (HIG)  I  2   24  6  18   48   4
P26 - Vinarstvo (VIN)  I  2  96  24  96  216  15
Prostoizbirni modul ali predmet    2         72   5
D1 - Praktično izobraževanje I (PRI)  O  1        400  13
D2 - Praktično izobraževanje II (PRI)  O  2        400  13
Diplomski izpit               5*
Skupaj kreditnih točk              120