Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu se na podlagi pridobljenih generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil v času študija, zaposli kot/za:

 • organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja gostinstva in turizma,
 • organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja zdraviliškega in velnes turizma,
 • organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja kongresnega turizma,
 • organizator poslovanja (vodja) v hotelu, organizator poslovanja v strežbi ali kuhinji, na recepciji ali drugem oddelku,
 • vodja hotela, restavracije, gostišča, počitniškega doma in podobno,
 • organizator poslovanja v protokolu,
 • organizator poslovanja v catering-u,
 • organizator družbene prehrane v podjetjih, vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, domovih za starejše,
 • animator kongresnih, kulturnih, športnih in drugih dogodkov,
 • delo v turističnih agencijah,
 • delo v turističnih objektih na kmetijah,
 • delo v ustanovah s področja negospodarstva, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih ustanovah,
 • delo v podjetjih, v katerih je gostinska ali turistična dejavnost stranska dejavnost (letalski, avtobusni, železniškem, vodnem prometu),
 • trženje in promocijo na področju gostinstva in turizma,
 • delo na področju eko-turizma,
 • druga dela.

Z januarjem 2013 v okviru Biotehniškega izobraževalnega centra deluje Karierni center, kjer lahko dobite še več informacij.