Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

PREDMETNIK
z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropsko prenosno-nabirnem kreditnem sistemu ECTS

 št.    ime modula/predmeta/druge sestavine obvezno/
izbirno 
letnik   št. kontaktnih ur

 skupaj
število ur študentovega dela

kreditne
točke
 

 PR  SV LV   skupaj
 M1  Komunikacija  obvezno  15 kt 
 P1  Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ1)  obvezno  1  36  48  84  180  6 kt 
 P2  Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)  obvezno  1  48  36  84  180  6 kt 
 D1  Praktično izobraževanje 1 (PRI1)  obvezno  1  80  3 kt
 M2  Ekonomika in poslovanje  obvezno  15 kt
 P3  Ekonomika podjetja (EKP)  obvezno  1  24  12  36  90  3 kt
 P4  Ekonomika turizma (EKT)  obvezno  1  36  24  60  120  4 kt 
 P5  Pravni predpisi (PRP)  obvezno  1  48  12  60  120  4 kt
 P6  Poslovna informatika s statistiko (PIS)  obvezno  1  36  24  60  120  4 kt
 M3  Varovanje okolja  obvezno              12 kt
 P7  Osnove gastronomije (OGS)  obvezno  1  48  12  60  120  4 kt
 P8  Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK)  obvezno  1  72  24  24  120  240  8 kt
 M4  Kulinarične in strežne veščine  izbirno              18 kt
 P9  Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD1)  obvezno  1  12  48  60  110  4 kt
 P10  Strežba z organizacijo dela 1 (SOD 1)  obvezno  1  12  48  60  110  4 kt
 D2  Praktično izobraževanje 2 (PRI2)  obvezno  1  320  10 kt
 M5  Osnove gostinstva  izbirno              18 kt
 P11  Osnove kuharstva (OKU)  obvezno  1  12  48  60  110  4 kt
 P12  Osnove strežbe (OST)  obvezno  1  12  48  60  110  4 kt
 D2  Praktično izobraževanje 2 (PRI2)  obvezno  1  320  10 kt
 M6  Trženje  obvezno              15 kt
 P13  Osnove projektnega menedžmenta (OPM)  obvezno  2  24  12  36  90  3 kt
 P14  Trženje v turizmu (TTU)  obvezno  2  48  12  60  120  4 kt
 P15  Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 (STJ2)  obvezno  2  60  60  120  240  8 kt
 M7  Poslovanje v gostinstvu in turizmu  obvezno              10 kt
 P16  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (PPO)  izbirno  2  60  24  84  180  6 kt
 P17  Poslovanje hotelov in turističnih agencij (PHT)  izbirno  2  60  24  84  180  6 kt
 D3  Praktično izobraževanje 3 (PRI3)  obvezno  2  120  4 kt
 M8  Projekti v gostinstvu  izbirno              25 kt
 P18  Gastronomija (GAS)  obvezno  2  60  24  84  170  6 kt
 P19  Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD2)  obvezno  2  48  48  96  200  7 kt
 P20  Strežba z organizacijo dela 2 (SOD2)  obvezno  2  48  48  110  4 kt
 D4  Praktično izobraževanje 4 (PRI4)  obvezno  2  280  8 kt
 M9  F & B  izbirno              25 kt
 P21  Hrana in pijača (HIP)  obvezno  2  48  12  60  110  4 kt
 P22  Organizacija gostinskih dogodkov (OGD)  obvezno  2  24  48  72  170  6 kt
 P23  Barmanstvo (BAR)  izbirno  2  36  60  96  200  7 kt
 P24  Harmonija okusov (HOK)  izbirno  2  36  60  96  200  7 kt
 D4  Praktično izobraževanje 4 (PRI4)  obvezno  2  280  8 kt
 M10  Projekti v turizmu  izbirno              25 kt
 P25  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ3)  obvezno  2  60  60  120  240  8 kt
 P26  Dopolnilne turistične dejavnosti (DTD)  obvezno  2  48  60  108  240  9 kt
 D4  Praktično izobraževanje 4 (PRI4)  obvezno  280  8 kt
 M11  Kongresni turizem  izbirno              25 kt
 P25  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ3)  obvezno  2  60  60  120  240  8 kt
 P27  Osnove kongresne dejavnosti (OKD)  obvezno  2  24  12  36  80  3 kt
 P28  Tehnični standardi v kongresnem turizmu (TSK)  obvezno  2  12  24  36  80  3 kt
 P29  Organizacija kongresov (OKO)  obvezno  2  12  24  36  80  3 kt
 D4  Praktično izobraževanje 4 (PRI4)  obvezno  280  8 kt
 M12  Wellness turizem  izbirno              25 kt
 P25  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ3)  obvezno  2  60  60  120  240  8 kt
 P30  Wellness turizem (WEL)  obvezno  2  24  36   60  130  5 kt
 P31  Kulinarika za vitalnost (KZV)  obvezno  2  24  24  48  110  4 kt
 D4  Praktično izobraževanje 4 (PRI4)  obvezno  2  280  8 kt
 Diplomski izpit                5 kt
 D5  Diplomsko delo (DID)  obvezno  2  150  5 kt
 Ostalo                5 kt
 P32  Prosto izbirni predmet (PIZ)  izbirno  2  150  5 kt
 SKUPAJ      672  24  516  1212  3600  120 kt
 *študent dodatnih 5 kt doseže v okviru praktičnega pouka