Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Na Višji strokovni šoli izvajamo dva višješolska izobraževalna programa za redni in izredni študij. To sta programa: 

V višješolska študijska programa živilstvo in prehrana in gostinstvo in turizem se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo

Za študijsko leto 2019/2020 je razpisanih 70 vpisnih mest za redni študij in 70 vpisnih mest za izredni študij v programu živilstvo in prehrana ter 90 vpisnih mest za redni študij in 70 vpisnih mest za izredni študij v programu gostinstvo in turizem.

Študijska programa se izvajata v šoli in pri delodajalcih.
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega v 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij (predavanja, laboratorijske, seminarske vaje ter praktično izobraževanje) traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.