Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

 Študent zažene spletni brskalnik (npr. Internet Explorer) in v naslovno vrstico vpiše spletni naslov http://vogon.bic-lj.si:88/EvidencaPublish/Kazaloizpitnihrokov.htm in pritisne potrditveno tipko "Enter"  ali se posluži povezave preko gumba E-prijava v  osnovnem meniju.
Študentu se odpre začetna stran Izpitni roki za študijsko leto 2007/2008.

slika1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko študent izbere ustrezen program in način študija, se mu odpre okno izpitni roki.

slika4 

Tri dni pred izpitom so v rubriki opombe za določeni izpit objavljeni vsi prijavljeni kandidati. Kasneje pa si lahko tu ogleda tudi rezultate izpita.


Postopek prijave na izpit oz. odjave od izpita
Študent klikne na izpitni rok.  Odpre se mu prijavno okno.

slika7 

 Tu vnese Vpisno številko in Geslo.


V primeru, da se želi prijaviti na izpit pritisne na gumb "Prijavi". V primeru, da se želi odjaviti od izpita pa na gumb "Odjavi".

Svojo prijavo oz. odjavo lahko študent preveri, če na strani Izpitni roki za študijsko leto 2007/2008, pritisne na Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa (pregled prijav in ocen za tekoče študijsko leto).

 slika5


Če želi študent videti vse ocene in prijave (e-indeks), pritisne na povezavo Pregled vseh ocen in prijav.  

 slika6