Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

MeroslovjeŠtejte, kar se da šteti, merite, kar se da meriti in,
kar se ne da meriti, naredite merljivo. 
(Galileo Galilei)

V sredo, 14. 5. je bil »dan meroslovja«. Na Brdu pri Kranju je Urad RS za meroslovje v ta namen pripravil predstavitve sodobnega merjenja posameznih veličin. Predvsem je bila predstavljena nova redefinicija kilograma in že redefinirani veličini meter in sekunda. Vse tri veličine predstavljajo osnovo vseh merjenj na svetu in so bile pred kratkim redefinirane z navezavo na naravne konstante. Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost meritev na mednarodno raven in natančna merila za uporabo v trgovini, industriji, javni upravi in na znanstvenem področju.


Da je uporaba enotnih in primerljivih merskih enot bistvena za nemoteno trgovino in razvoj družbe tudi na mednarodni ravni, so sprevideli tudi voditelji 17 držav, ki so leta 1875 podpisali Metrsko konvencijo, kateri se je že do danes priključila večina razvitih držav, tudi Slovenija. V okviru metrske konvencije je bil definiran tudi mednarodni sistem enot SI, ki danes določa 7 osnovnih enot (meter, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol in kandela). Več lahko preberete na: http://www.mirs.gov.si/si/novinarsko_sredisce/sistem_merskih_enot/

Marta_Čemažar Blaž_Švigelj Lea Sterle Julija_Krenker Andreja_Klun modul slike3 modul slike2 modul slike5 modul slike6 modul slike modul slike7 modul slike8 modul slike11 modul slike13 Robert_Dumendžič Matej_Kolmanič iga_Zaplotnik Nika_Prezelj Mojmir_Šiftar pela_Palčar Urška_in_Andraž Andrii Emin_Tiganj

 

Trgovina KRUHarije in CUKRnije

 

 

KULT316

 

 

Šolska veterinarska ambulanta

 

 

Čajnica Primula

 

Družini prijazno podjetje - polni certifikat