Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Tečaji s področja veterine

V skladu s Pravilnikom o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu ( Uradni list RS, št. 29/14) smo pripravili program usposabljanja za člane društev in njihovo poslovodstvo.


Izvedba: marec 2018 - točen datum bomo objavili naknadno
Čas: od 7.30 do 14.15 ure
Kraj: Biotehniški Izobraževalni center Ljubljana, Cesta v mestni log 47, Ljubljana.
Vsebina programa:

  • Osnove zakonodaje na področju zaščite živali.
  • Osnove zakonodaje na področju splošnega upravnega postopka, inšpekcijskega nadzora in prekrškovnega postopka.
  • Aktualne teme na področju zaščite živali.

Preberite več: Usposabljanje članov društev in poslovodstev organizacij, ki na področju...


1. termin:  12. april 2019 od 8.00 do 15.00 ure - polno zaseden

 

2. termin: 19. april 2019 od 8.00 do 15.00 ure - polno zaseden

 

3. termin: 17. maj 2019 od 8.00 do 15.00 ure


Kraj: Biotehniški Izobraževalni center Ljubljana, Cesta v mestni log 47, Ljubljana. 

                                     
Usposabljanje po programu za Oskrbnike živali se po navadi izvaja v mesecu  marcu in aprilu v tekočem letu. 

Za prijavo na usposabljane izpolnite doc small prijavnico in jo pošljite po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  ali po navadni pošti na naslov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center, Ižanska 10, 1000 Ljubljana.

Program oskrbnika hišnih živali

V skladu z 15. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, 51/2009) mora imeti pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost oskrbe v hotelih za živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizacije razstav tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.
Oskrbniki hišnih živali so, v skladu s 36. členom tega pravilnika, v dveh letih od uveljavitve pravilnika dolžni opraviti usposabljanje in preizkus znanja o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali. Ta rok je potekel  20. julija 2007.

Preberite več: Oskrbnik hišnih živali

Zaradi pobud iz nekaterih organizacij, ki jih k strokovnemu usposabljanju svojih zaposlenih zavezuje določba 7. točke 52. člena Zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS 33/01 z dne 5.5. 2001) in 20. ter 21. člen Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS 35/03 z dne 11.4.2003), smo se odločili, da pripravimo programe strokovnega usposabljanja za zaposlene v zainteresiranih organizacijah po programu veterinarski pomočnik, za različne vrste živali.

Preberite več: Veterinarski pomočnik v govedoreji in prašičereji 

Termin usposabljanja:
Termin 1: od 20. do 24. januarja 2014 - (rok prijave do 6. januar 2014)
Termin 2: od 10. do 14. februarja 2014 - (rok prijave do 27. januar 2014)


Čas usposabljanja:
od 14.00 do 20.00 ure

Kraj usposabljanja:
Biotehniški izobraževalni center, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

Kratek opis vsebine programa:

  • Oskrba krav in prašičev, sesnih živali, odstavljenih telet in pujskov, plemenskih telic in pitancev s poudarkom na prehrani in specifičnih zahtevah (1 ura).
  • Pomoči pri porodu in oskrbi novorojenih živali, pomen zdravstvenega varstva živali s poudarkom na zoonozah, higiensko pridobivanje mleka, označevanja živali (2 uri).
  • Vrste kemikalij (zdravila, strupi, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, odpadki), pojem karenca in biorezidua v mleku in mesu, odgovornost pri delu s kemikalijami (1 ura).
  • Ekološkimi standardi v živinoreji, skrb za varstvo okolja (gnojevka, nevarni odpadki iz dejavnosti itd.) (1 ura). 
  • Zakonski predpisi ki jim je živinoreja podrejena, vodenje evidenc in izpolnjevanje dokumentacije (1ura).

Preberite več: Oskrbovalec živali