Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

Prostovoljstvo

 

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 20 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,71.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,57, skupno povprečje je prav tako 4,6.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: na predavanja prihaja točno in če želimo nam snov razloži večkrat. Najnižjo oceno je prejela kategorija: nas usmerja da povezujemo vsebine z drugimi predmeti. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2015/16

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 16 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,7.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,6, skupno povprečje je prav tako 4,6.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: ima korekten odnos do udeležencev in na predavanja prihaja točno. Najnižjo oceno je prejela kategorija: dobro svetuje, kako se učinkovito učiti. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2014/15