Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

 Št.
aktivnosti

 Aktivnost 

 Šola koordinatorica
 1.  Priprava izvedbenih kurikulov   Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 2.  Določanje odprtih delov kurikula   Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 3.  Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd.    Šolski center Šentjur
 4.  Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja    Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
 5.  Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli    Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
 6.  Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov    Izobraževalni center Piramida Maribor
 7.  Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah    Biotehniška šola Maribor
 8.  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti    Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 9.  Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja   Biotehniški center Naklo